e-kitchen


ห้องครัวสามารถรับคำสั่งอาหารได้โดยตรงจากลูกค้า และมีระบบจัดการคิวอาหารอัจฉริยะ คำสั่งถูกส่งไปครัว หรือบาร์ต่างๆ อย่างแม่นยำ ทำให้ออเดอร์ไม่ตกหล่น และจัดการลำดับก่อนหลังอย่างชาญฉลาด

UMEAL

บริการ


ร้านอาหารอัจฉริยะ จัดเต็มด้วย ฟรีเว็บไซต์ ร้านอาหาร พร้อมระบบจัดการร้านอาหาร บริการจัดการร้านอาหารด้วยระบบ e-restaurant, สั่งและดูรายการอาหารจาก พนักงานและลูกค้าด้วยระบบ e-Ordering, และยังมีส่วนการทำงานต่างๆเช่น ครัวอัจฉริยะ e-Kitchen ระบบ ณ จุดขายอัจฉริยะ และ สามารถติดตามสถานะร้านอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ
e-report

สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุด Umeal มีระบบการรายงานข้อมูลที่เป็น Real-time ครอบคลุมในทุกมิติของธุรกิจขึ้นอยู่กับความต้องการของท่าน ไม่ว่าจะเป็นแบบกราฟ ตัวเลข หรือตัวหนังสือ สามารถ export ออกมาในรูปแบบของไฟล์ Excel, CSV หรือแบบอื่นๆ ตามต้องการ
e-menu


ระบบบริการอัจฉริยะจากพนักงาน ลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการต่างๆ ผ่านมือถือของลูกค้าเอง เช่น ขอส้อมเพิ่ม ขอจาน สั่งเช็คบิล หรือขอรับบริการอื่นๆ ได้ทันทีดั่งใจ


e-kitchen


ห้องครัวสามารถรับคำสั่งอาหารได้โดยตรงจากลูกค้า และมีระบบจัดการคิวอาหารอัจฉริยะ คำสั่งถูกส่งไปครัว หรือบาร์ต่างๆ อย่างแม่นยำ ทำให้ออเดอร์ไม่ตกหล่น และจัดการลำดับก่อนหลังอย่างชาญฉลาด