logo-umeal
รูปหน้าจอห้องครัว
UMEAL-ห้องครัว
รูปตกแต่ง
 
01
เมื่อมีลูกค้าสั่งอาหารมา ก็จะมีออเดอร์ที่ต้องทำปรากฏขึ้นมาให้พ่อครัวเริ่มปรุงอาหารและเปลี่ยนสถานะบนรายการของลูกค้าว่ากำลังทำอยู่
 
02
รูปตกแต่ง
เมื่อมีลูกค้าสั่งอาหารมา แต่เป็นการตามอาหารที่สั่งก็จะมีออเดอร์เร่งด่วนปรากฏขึ้นมา ให้พ่อครัวจัดการรายการให้เร็วที่สุดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าด้วย
รูปหน้าจอห้องครัว
 
รูปหน้าจอห้องครัว
03
รูปตกแต่ง
เมื่อพ่อครัวกดปุ่มเริ่มทำอาหาร ออเดอร์ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ที่ออเดอร์กำลังทำ รอการปรุงอาหารจนเสร็จ
 
04
รูปตกแต่ง
เมื่อปรุงอาหารเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกดปุ่ม จะเปลี่ยนตำแหน่งของออเดอร์มาที่ทำรายการเสร็จสิ้น เพื่อแจ้งไปที่พนักงานให้นำอาหารไปเสิร์ฟอาหารตามโต๊ะ
รูปหน้าจอห้องครัว
 
UMEAL
ติดต่อ
Please fill your contact details below:


ชื่อ:จำเป็น
E-mail:จำเป็น
Tel:จำเป็น
ชื่อเรื่อง:จำเป็น
ประเภทการติดต่อ:จำเป็น
รายละเอียด:จำเป็น