แนะนำ     ทั้งหมด     หมวดหมู่

{{list.description| truncate: 165: '...': true}}

{{list.name_user}}
แนะนำ     ทั้งหมด     หมวดหมู่

{{list.description| truncate: 115: '...': true}}

{{list.name_user}}
แนะนำ     ทั้งหมด     หมวดหมู่
{{list.name_user}}